Artsenpraktijk Kursaal

Raadplegingen :


- Per persoon 1 afspraak maken

- Breng mee : identiteitskaart 

- Telefonische aanvragen maakt u tussen 8 - 12 uur

   met de praktijkassistente

- In de namiddag wordt het telefoonverkeer beperkt
   tot dringende zaken en zorgverleners

- Heeft u een acuut probleem en u vindt online geen
   afspraak meer, aarzel dan
 niet om te bellen ! 

- Raadplegingen worden niet geboekt via e-mail !

 


 

Huisbezoeken :


- Kom op raadpleging als het kan.  
  Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of 

  zwaar zieke patiënten.
- Wenst u toch een huisbezoekbel best tussen 8-12 uur,
   behalve in dringende gevallen. 
  


 

Vertegenwoordigers :


Beste vertegenwoordigers, gelieve enkel telefonisch een afspraak te maken,
of uw volgende afspraak vast te leggen tijdens uw bezoek. 


 

Wachtdienst :


- Bij afwezigheid 's avonds tijdens de week 
  om beroeps- of privéredenen

  wordt verwezen naar de avondwachtdienst.
   
 
   Centraal oproepnummer : 1733
  

   Het noodnummer bij levensbedreigende situaties : 112


- Tijdens het weekend is de praktijk 
   
niet bereikbaar. 
   Wij nemen deel aan de georganiseerde wachtdienst.  
   
   
Centraal oproepnummer : 1733 


   Bij levensbedreigende situaties : 112.


 

Globaal Medisch Dossier :


Al uw gegevens zijn opgeslagen in het Globaal Medisch Dossier, toegankelijk voor alle artsen van de praktijk. Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of de voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar. 


 

Opleidingspraktijk :


Deze huisartsenpraktijk is officieel erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding(ICHO) als opleidingspraktijk.
De Huisarts in Opleiding(HAIO), Dr. Matthias Vanlanduyt, is een gediplomeerd arts die zich drie jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde.  De haio is betrokken bij alle activiteiten van deze praktijk en overlegt dagelijks met de praktijkopleider.  Een opleidingspraktijk wordt voordurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en opleidingstechnieken mee op te volgen.  De aanwezigheid van een haio betekent dan ook vaak een garantie voor een nog betere en meer professionele dienstverlening aan alle patiënten van deze praktijk. 

 


 

Algemene raadgevingen :


Krijgt u de secretaresse aan de lijn, gelieve onmiddellijk te zeggen waarvoor u belt


Krijgt u de dokter aan de lijn, gelieve het gesprek kort te houden


Probeer een nieuwe afspraak vast te leggen online of tijdens de consultaties


Neemt u chronische medicatie, voorzie voldoende voorraad tot uw volgend consult, 
zodat u niet meer moet bellen voor een voorschrift.  Indien dat uitzonderlijk nodig is, 
worden de voorschriften pas 's anderendaags klaargelegd en moeten afgehaald worden
tussen 8 - 12 u aan het onthaal


In te vullen attesten of aanvragen worden enkel tijdens een raadpleging in 
in aanwezigheid van de aanvrager verschaft.  Uw huisarts mag enkel attesten 
schrijven die volledig stroken met de waarheid.


Resultaten van bloedanalyse worden niet meer systhematisch telefonisch medegedeeld,
tenzij anders met de behandelende arts wordt afgesproken!  Bij belangrijke 
afwijkingen en bij afwijkingen die het therapeutisch beleid kunnen wijzigen, wordt de 
patiënt zelf door de dokter opgebeld of op een andere manier gecontacteerd.  Minder 
belangrijke resultaten worden besproken tijdens een volgend consult.


Dank voor uw begrip.

 

  


    
  


  


 

Artsenpraktijk Kursaal

Kursaallaan 11
8670 Koksijde


Dr. Paul Cottenie
Maak afspraak

Dr. Sandy Kyndt
Maak afspraak

Dr. Matthias Vanlanduyt
Maak afspraak