Artsenpraktijk Kursaal

Welkom op onze website 

 Raadplegingen : op afspraak

Consultations : sur rendez-vous


Via telefoon : 058 51 88 66


- bellen tussen 8-12u
  sonnez entre 8-12 h

- 's namiddags enkel bellen voor
   dringende hulp of als zorgverlener

- l'après-midi uniquement en cas
  
d'urgence ou si vous êtes 
  prestataire de soins Via deze website


(klik op 'Maak Afspraak' hiernaast)

 

AANDACHT CORONA : 


ALLE CONTACTEN MET DE

 

HUISARTSEN  STARTEN TELEFONISCH 


1.U belt het secretariaat of vraagt online om telefonisch gecontacteerd te worden(paarse vakjes). U vermeldt de reden en uw telefoonnummer(vast en/of mobiel).
Dit geldt voor ziekte maar ook voor medicatie.


2.De huisarts zal u dan telefonisch contacteren en beslissen of u op raadpleging moet komen of niet. 


3. Dank om geduldig te wachten tot u wordt opgebeld.


VERBODEN TOEGANG IN DE PRAKTIJK VOOR MENSEN MET MOGELIJK COVID 19-INFECTIE(koorts, hoest, kortademigheid, griepale klachten, neusklachten, verlies geur/smaak, diarree/misselijkheid/braken en recent contact met Covid 19 positieve patiënt)  


MONDMASKER VERPLICHT 


NIETS AANRAKEN

  

 

 

ATTENTION CORONA : 

 

CONTACTER VOTRE MEDECIN SE FERA

PAR TELEPHONE


1.Vous contactez par téléphone ou vous demandez pour être recontacté par téléphone(cadres mauves). 
Indiquez la raison de votre appel et votre numéro téléphone(fixe et/ou mobile).
Cela concerne les maladies aussi bien que le renouvellement des prescriptions. 


2.Votre médecin vous rappellera lui-même. Il décidera si vous devez venir en consultation oui ou non.

 

4. Merci pour votre patience en attendant qu'on vous rappelle.  


IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE VENIR AU

CABINET SI VOUS AVEZ DES SYMPTOMES

CONCERNANT COVID 19-INFECTION (toux, rhinite, état grippal, temperature, diarrhée/vomissement et un contact recent avec une personne testée positive Covid 19)


MASQUE OBLIGATOIRE 


NE TOUCHE A RIEN

 

 

ALLE VRAGEN :                0800-14.689 

TOUTES QUESTIONS :      www.info-coronavirus.be


 

HEEFT U EEN ACUUT PROBLEEM

EN U VINDT ONLINE GEEN AFSPRAAK,

AARZEL NIET OM ONS TE BELLEN !

SI VOUS  AVEZ UN PROBLEME AIGU

ET VOUS NE TROUVEZ PAS DE RENDEZ-VOUS ON LINE,

N'HESITEZ PAS DE TELEPHONER ! NIEUWE PATIENTEN KUNNEN ONLINE

GEEN AFSPRAAK MAKEN MAAR MOETEN

CONTACT OPNEMEN MET HET SECRETARIAAT.

LES NOUVEAUX PATIENTS NE PEUVENT PAS PRENDRE

DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE MAIS DOIVENT

PRENDRE CONTACT AVEC LE SECRETARIAT.

 

 


 

Huisbezoeken : enkel telefonisch aanvragen, 
                         
liefst tussen 8-12u, behalve bij 
                         hoogdringendheid


Visites à domicile : téléphonez entre 8-12h, 
                               sauf en cas d'urgence

 

 


 

Secretariaat  : 8u - 12u : maandag tot vrijdag

Secrétariat :    8h - 12h : lundi à vendredi


E-mail : info@artsenpraktijkkursaal.be


 

 

Artsenpraktijk Kursaal

Kursaallaan 11
8670 Koksijde

Dr. Paul Cottenie
Maak afspraak

Dr. Sandy Kyndt
Maak afspraak

Dr. Caenepeel
Maak afspraak